Lommeregner – Wallpaper Society

Lommeregner

Kære Herre eller Frue,
Bemærk venligst, at denne service leveres af Wallpaper Society til at estimere mængden af tapet, De måtte kræve, for at få deres drømmevæg at gå i opfyldelse. Dette er blot en tjeneste, vi leverer til Dem for at give det bedste skøn. Dog vil forskellige mærker og designs kræve varierende mængder afhængigt af match type og størrelsen på gentagelsesmønsteret. Selvom vi ofte har ret, anbefaler Wallpaper Society Dem at konsultere Deres dekorator inden De bestiller. Regnemaskinen tager ikke højde for eventuelle døre eller vinduer. Wallpaper Society vil ikke være ansvarlig for overskydende tapet eller mangel af samme baseret på disse beregninger.


Væghøjde

CM

Vægbredde

CM

Rullebredde

CM

Rullelængde

CM

Mønster Gentagelse

CM